terms

Tóm tắt nội dung

Các điều khoản và điều kiện

A. Tài khoản của bạn

I. Đăng Ký

 1. Tất cả các ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên để đặt cược hoặc đăng ký tại trang Game Thần Tài tt3979. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có quyền yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng về độ tuổi, cũng như có quyền đóng băng tài khoản của khách hàng trước khi cung cấp thông tin liên quan. Trang Game Thần Tài sẽ nghiêm khắc xử lý các vấn đề cờ bạc dưới tuổi vị thành niên và các trò chơi có trách nhiệm.
 2. Tất cả các thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký trên trang web phải chính xác và đầy đủ về mọi mặt. Đặc biệt khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Tên chủ thẻ phải trùng với tên khi đăng ký trên trang web, nếu không tài khoản tương ứng sẽ bị đóng băng. Khi tài khoản bị đóng băng, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả các cược trước khi tài khoản bị đóng băng, tất cả đều có giá trị bất kể kết quả nó có thể như thế nào.
 3. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và / hoặc đăng ký sử dụng trang web, bạn đồng ý, theo luật và quy định có liên quan và / hoặc các yêu cầu quy định liên quan, đối với việc bạn sử dụng trang web và các sản phẩm khác của chúng tôi, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hoặc tất cả xác minh liên quan đến danh tính, tín dụng và các khía cạnh khác. Bạn sẽ được coi là đồng ý cung cấp tất cả thông tin liên quan đến việc xác minh đó. Chúng tôi có quyền đóng băng hoặc hạn chế tài khoản của bạn thông qua bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi cho là thích hợp, cho đến khi tài khoản đã vượt qua xác minh có liên quan.
 4. Là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho cơ quan tư vấn tín dụng được ủy quyền để xác nhận danh tính và thông tin thẻ thanh toán của bạn. Bạn sẽ được coi là đồng ý với việc xử lý thông tin mà bạn đã đăng ký.
 5. Mỗi một khách hàng chỉ được mở một tài khoản , nếu như chúng tôi phát hiện khách hàng mở thêm một tài khoản giống nhau , chúng tôi có quyền gộp thành một tài khoản chung.
 6. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho công ty chúng tôi các thông tin cá nhân mới nhất , thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn có thể được sửa đổi trên trang web , nếu như bạn cần sự hỗ trợ nào , xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

II. Thông tin tài khoản

 1. Các vé cược sẽ có giá trị nếu có đủ tiền trong tài khoản và tên người dùng và mật khẩu của bạn được nhập chính xác (cho dù bạn có ủy quyền hay không).
 2. Khách hàng có thể chọn tên người dùng và mật khẩu khi đăng ký với trang Game Thần Tài . Khách hàng phải giữ bí mật thông tin này vì bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn cược và các hoạt động trò chơi mà bạn tham gia.
 3. Nếu bất kỳ lúc nào bạn nghĩ rằng bất kỳ bên thứ ba nào biết tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn, thì bạn nên thực hiện ngay những thay đổi cần thiết thông qua trang web. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quên một phần hoặc toàn bộ thông tin.
 4. Đối với cá cược được thực hiện qua điện thoại, miễn là tên và số tài khoản hoặc tên và tên người dùng của bạn được cung cấp chính xác (cho dù bạn có ủy quyền hay không), thì bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch. Nếu bạn chỉ định người khác làm người dùng được ủy quyền của tài khoản của mình, thì bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch do người này thực hiện bằng cách sử dụng thông tin tài khoản có liên quan. Nếu bạn bị mất thông tin tài khoản của mình hoặc cho rằng ai đó có thông tin tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
 5. Lưu ý: Đối với thông tin về chủ thẻ và bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào khác, vui lòng không gửi cho chúng tôi qua email không được mã hóa.
 6. Lưu ý: Khi hệ thống xác định cùng IP, cùng tên hoặc cùng tài khoản ngân hàng thì hệ thống đó sẽ coi đó là cùng một thành viên.
 7. Khi bạn đã đăng nhập qua trang web vào tài khoản của mình, bạn có thể xem số dư hiện tại và lịch sử giao dịch bất kỳ lúc nào.

III. Thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Đối với thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (bao gồm cả Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 của Vương quốc Anh).

IV. Đóng băng và Đóng tài khoản

 1. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đóng tài khoản.
 2. Game Thần Tài có quyền đóng hoặc đóng băng tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Không ảnh hưởng đến hiệu quả của câu trước mà theo tiền đề là, trang Game Thần Tài mới có quyền đóng hoặc đóng băng tài khoản của bạn, nếu:
  • (a.) Game Thần Tài cho rằng khi bạn sử dụng trang web có hành vi gian lận, hoặc bạn đang sử dụng trang web bất hợp pháp hoặc không đúng mục đích không chính đáng.
  • (b.) Game Thần Tài cho rằng việc bạn sử dụng trang web có mục đích cố ý lừa đảo và có hành vi lợi dụng
  • (c.) Tài khoản của bạn được coi là tài khoản không hoạt động và số dư tài khoản bằng 0 hoặc trống.

V. Tài khoản Không hoạt động

  • Khi tài khoản của bạn vẫn ở “trạng thái không hoạt động” liên tục trong 365 ngày, thì tài khoản của bạn sẽ được coi là “tài khoản không hoạt động”. Tài khoản sẽ bị đóng và sẽ không bị tính phí nếu số dư tài khoản của bạn bằng 0.
  • Nếu tài khoản của bạn là “tài khoản không hoạt động” và vẫn còn số dư trong tài khoản, Game Thần Tài sẽ căn cứ vào thông tin bạn đã cung cấp (hoặc thông tin mà bạn đã cập nhật sau đó) và thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bạn.
 1. Bạn có thể “kích hoạt lại” tài khoản của mình bằng cách: (i) gửi tiền thành công; (ii) đặt cược thể thao hoặc cá cược tài chính; hoặc (iii) tham gia sòng bạc, poker, trò chơi hoặc sản phẩm Vegas.

B. Tiền của bạn

I. Gửi tiền và đặt cược

 1. Khách hàng chỉ có thể đặt cược bằng cách sử dụng số tiền trong tài khoản. Khách hàng phải nạp tiền trước mới có thể đặt cược hoặc tham gia trò chơi nếu không đủ tiền. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức gửi, rút tiền và chuyển khoản, vui lòng xem tại mục Gửi / rút tiền.
 2. Bạn chỉ nên gửi tiền vào tài khoản của mình cho mục đích cá cược trên trang web. Nếu chúng tôi cho rằng hoặc có lý do để tin rằng khoản tiền gửi của bạn không dành cho mục đích cá cược, chúng tôi có quyền phong tỏa hoặc đóng tài khoản của bạn.
 3. Mọi nhân viên của trang Game Thần Tài không được phép cung cấp dịch vụ thấu chi tín dụng cho khách hàng, khách hàng chỉ có thể đặt cược khi tài khoản đủ tiền. Game Thần Tài có quyền hủy bỏ các cược vô tình được chấp nhận khi vẫn chưa đủ tiền trong tài khoản. Nếu Game Thần Tài thêm tiền vào tài khoản của khách hàng không chính xác, khách hàng phải có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi kịp thời. Game Thần Tài sẽ khấu trừ các khoản tiền đó thông qua việc điều chỉnh tài khoản.
 4. Nếu trang Game Thần Tài cho rằng bạn đang sử dụng trang web cho các mục đích khác (ngoại trừ các mục đích được phép), Game Thần Tài có quyền đóng hoặc đóng băng tài khoản của bạn.
 5. Ngoài ra, trang Game Thần Tài có quyền giam giữ và / hoặc giữ lại bất kỳ và tất cả số tiền kiếm được hoặc có được thông qua việc bạn sử dụng Trang web cho “việc sử dụng trái phép” (bao gồm các hoạt động cho các mục đích trái phép).

II. Rút tiền

 1. Tất cả các khoản tiền rút sẽ được hoàn trả vào tài khoản tiền gửi nếu có thể và tiền rút chỉ có thể được trả cho chủ tài khoản đã đăng ký.
 2. Đối với hầu hết các phương thức thanh toán, miễn là tài khoản cá cược của bạn có đủ tiền, nó có thể được xử lý thông qua việc nhấp vào “Rút tiền” trên trang web. Nếu bạn muốn biết chi tiết của từng phương thức thanh toán, vui lòng tham khảo gửi / rút tiền.
 3. Nếu khách hàng đang rút tiền mà khoản tiền gửi của khách hàng không đủ số tiền đặt cược, thì trang Game Thần Tài sẽ có quyền thu phí, khoản phí này bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình gửi tiền, nếu cần, các khoản phí đó sẽ được trừ vào khoản tiền rút.
 4. Nếu khách hàng gửi tiền thông qua tiền gửi của công ty hoặc thanh toán của bên thứ ba, tại thời điểm rút tiền, nếu yêu cầu đặt cược tích lũy cho khoản tiền gửi không được đáp ứng; hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một loạt cá cược (bất kể kết quả như thế nào) đảm bảo lợi nhuận cho khách hàng; hoặc tất cả các cược đều có rủi ro thấp, Game Thần Tài có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng giao dịch trước khi xử lý bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

C. Quy trình đặt cược

I. Cá cược

 1. Trang Game Thần Tài có toàn quyền quyết định hủy bỏ tất cả hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào. Tất cả các cược được thực hiện với rủi ro của riêng bạn.
 2. Chúng tôi chỉ chấp nhận cá cược trực tuyến (bao gồm đặt cược thông qua thiết bị di động hoặc phần mềm có thể tải xuống trên thiết bị di động) hoặc cá cược qua điện thoại. Bất kỳ hình thức cá cược nào khác (thư, email, fax, v.v.) sẽ không được chấp nhận, nếu chúng tôi đã nhận đặt cược của khách hàng, nó sẽ không hợp lệ bất kể cược thắng hay thua.
 3. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của việc đặt cược của mình, một khi cược đã được thực hiện và được xác nhận là chấp nhận, khách hàng không thể thay đổi hoặc hủy đặt cược. Game Thần Tài có quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào đã được đặt.
 4. Đặt cược sẽ được xử lý theo thứ tự nhận.

II. Xác nhận đặt cược

 1. Không thể xác nhận đặt cược nếu tài khoản của bạn không đủ tiền.
 2. Khi đặt cược qua điện thoại, “Xác nhận đặt cược” có giá trị đối với người đặt cược khi nhân viên đã lập lại hoàn chỉnh các chi tiết đặt cược và xác nhận với khách hàng rằng đã xử lý và chấp nhận cược thành công.
 3. Chỉ khi đã nhận được mã giao dịch cá cược thì việc đặt cược của khách hàng mới được coi là hợp lệ. Khi đặt cược qua trang web hoặc thiết bị di động, mã giao dịch sẽ được hiển thị trên màn hình. Nếu bạn không chắc đặt cược có hợp lệ hay không, vui lòng nhấp vào cược chưa thanh toán để xem danh sách cá cược, hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi.
 4. Mặc dù có các quy định trên, nhưng nếu cược được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chỉ khi chúng tôi nhận đủ số tiền cược mới có hiệu lực. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trước khi sự kiện bắt đầu, đặt cược sẽ tự động trở nên không hợp lệ.
 5. Khi thành viên tham gia không tuân thủ đầy đủ hoặc vi phạm quy định, lạm dụng bất kỳ điều khoản nào về chiết khấu hoặc khuyến mãi của TT3979, TT3979 phát hiện bất kỳ cá nhân hoặc nhóm thành viên nào có hành vi cược bất thường liên quan, tiền thưởng khi gửi tiền hoặc các hoạt động khuyến mãi khác mang lại lợi nhuận, Giải trí TT3979 có quyền dừng, hủy bỏ khuyến mãi hoặc thu hồi lại tất cả tiền thưởng đã được kết toán cho đội hoặc cá nhân này. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, TT3979 sẽ đóng băng tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo hoặc giải thích. Ngoài ra, Giải trí TT3979 cũng có quyền trích các khoản chi phí quản lý tương đương với giá trị tiền thưởng khuyến mãi từ những khách hàng này để bù đắp cho chi phí quản lý của chúng tôi. Việc xác định như thế nào là lạm dụng tiền thưởng sẽ dựa trên việc kiểm tra chặt chẽ những bằng chứng rõ ràng về lạm dụng và gian lận tiền thưởng như sau:

  + Cược 2 bên (cược đối nghịch). Ví dụ: Trong Baccarat cùng lúc cược nhà cái và nhà con. Trong Roulette cược cùng lúc đỏ và đen…

  + Gian lận có tổ chức, theo nhóm, sử dụng phần mềm đặt cược…

  + Đặt cược tiền thưởng vào các trò chơi bị loại trừ

  + Đặt cược gian lận doanh thu cược

  + Một thành viên sử dụng nhiều tài khoản để giam gia cược

  + Cược chéo tài khoản, cùng hoặc khác hệ thống + Lạm dụng chênh lệch tỷ lệ kèo giữa các trang cá cược

  + Tất cả các khuyến mãi đều không áp dụng đối với sản phẩm Xổ Số

  + Tiền thưởng chỉ được nhận một lần duy nhất (ví dụ Khuyến mãi dành cho thành viên mới). TT3979 có quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi hoặc một phần của chương trình bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

  + Xổ số 2D cược tối đa 70 số, 3D cược tối đa 600 số, 4D cược tối đa 5500 số, thành viên cược quá số quy định hệ thống sẽ thu hồi tiền thắng dựa trên các vé cược sai quy định.

  + Cược trong trò Roulette chỉ được phép cược tối đa 30 số, cược quá số quy định hệ thống sẽ thu hồi tiền thắng cược (nếu có).

6. Khi những tình huống trên phát sinh và có tranh chấp, cả khách hàng và Game Thần Tài đều thống nhất sử dụng cơ sở dữ liệu giao dịch của trang Game Thần Tài làm cơ sở cuối cùng.

III. Khuyến mãi

 1. Mỗi khách hàng, bao gồm những người sau: cùng một gia đình, cùng một địa chỉ, cùng một địa chỉ email, cùng một số điện thoại, cùng một tài khoản thanh toán (chẳng hạn như thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, tài khoản neteller, v.v.), cùng một thiết bị di động, cùng một phần mềm tải xuống, như cũng như cùng một máy tính bảng hoặc máy tính (chẳng hạn như trong thư viện công cộng hoặc nơi làm việc) chỉ có thể được hưởng một ưu đãi do công ty cung cấp. Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ hoặc tất cả ưu đãi cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào. Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng của trang Game Thần Tài đã gửi tiền thật.
 2. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản của ưu đãi hoặc khuyến mãi, hoặc có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chuỗi cược được thực hiện bởi các khách hàng cá nhân hoặc một nhóm khách hàng với nguồn gốc sau: cá cược không rủi ro hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác, Game Thần Tài có quyền lấy lại tiền thưởng cho các ưu đãi liên quan đó và chúng tôi hoàn toàn có quyền thanh toán đặt cược theo tỷ lệ cược chính xác, hủy đặt cược miễn phí và đặt cược không rủi ro, hoặc hủy bất kỳ cược nào được thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng tiền gửi. Ngoài ra, Game Thần Tài có quyền thu phí đối với khách hàng (mức phí giới hạn trên tương đương với tiền thưởng tiền gửi, cá cược miễn phí, cá cược không rủi ro hoặc thanh toán thêm), để bù đắp cho chi phí quản lý. Trước khi thêm bất kỳ khoản tiền thưởng, đặt cược miễn phí, đặt cược không rủi ro hoặc ưu đãi nào vào tài khoản khách hàng, Game Thần Tài sẽ giữ quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ tùy thân.
 3. Bất kỳ cược nào có số lẻ thấp hơn mức tối thiểu ½ đặt cược sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược tối thiểu. Tất cả các ưu đãi của trang Game Thần Tài đều có sẵn cho những người chơi cá cược với mục đích giải trí và Game Thần Tài có toàn quyền quyết định trong việc hạn chế sự tham gia của người chơi vào bất kỳ ưu đãi nào.
 4. Game Thần Tài có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản ưu đãi nào của khách hàng hoặc hủy bỏ ưu đãi của khách hàng bất kỳ lúc nào.

IV. Quyết toán và Thanh toán

 1. Tất cả các cược phải tuân theo các điều khoản cá cược (bao gồm cả tiền thưởng cao nhất) được đề cập trong Phụ lục 2 của Điều khoản và Điều kiện này.
 2. Game Thần Tài có quyền tạm dừng cược chấp bất kỳ lúc nào và / hoặc hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào. Khi Cược chấp bị tạm dừng, hệ thống sẽ từ chối nhận tất cả các cược cho điểm chấp. Game Thần có quyền dừng mở bất kỳ trận đấu nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
 3. Các tính toán ‘hoàn trả’ được cung cấp trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và tất cả các cược sẽ được thanh toán theo tỷ lệ cược và tiền đặt cược được chấp nhận. Nếu một tùy chọn trong cược kép bị hủy bỏ, số tiền “trả lại” sẽ bị giảm tương ứng.
 4. Nếu có một hạng mục đặt cược trong cược nhiều lần của khách hàng mà có một người chơi đã rời khỏi trò chơi hoặc hạng mục đặt cược bị hủy, thì cược nhiều sẽ được thanh toán với số tiền cược còn lại.
 5. Tất cả tiền cá cược sẽ được cộng vào số dư trong tài khoản của bạn. Bất kỳ khoản tiền / tiền thưởng nào được thêm vào tài khoản của khách hàng do lỗi sẽ không được sử dụng, Trang Game Thần Tài có quyền hủy bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khoản tiền đó và / hoặc rút và / hoặc đảo ngược giao dịch khỏi tài khoản của bạn tại hoặc khi xảy ra lỗi.
 6. Khi những điều sau đây xảy ra, trang Game Thần Tài giữ quyền giữ lại tiền và tuyên bố đặt cược giải đấu không hợp lệ, khi: (i) Mức độ công bằng và khách quan của giải đấu; (ii) Tỷ lệ cược hoặc nhóm bị thao túng; hoặc (iii) Sự kiện đã bị thao túng ở hậu trường. Bằng chứng cho tình huống trên sẽ dựa trên quy mô, số lượng hoặc kiểu cược được thực hiện thông qua bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Quyết định của cơ quan có liên quan của các môn thể thao liên quan đến quy định (nếu có) sẽ là quyết định cuối cùng. Nếu khách hàng nhận được tiền tạm ứng từ trang Game Thần Tài vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền khấu trừ số tiền còn nợ trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho khách hàng.
 7. Nếu có đủ bằng chứng để chứng minh rằng một loạt cược có cùng một lựa chọn được thực hiện bởi cùng một người hoặc cùng một nhóm người, Game Thần Tài có quyền hủy đặt cược hoặc trừ tiền hoàn trả dựa trên kết quả của cuộc điều tra tiếp theo.
 8. Đối với những sự kiện không có thông báo chính thức về thời gian bắt đầu thì việc thông báo về thời gian bắt đầu của giải đấu được coi là thời gian bắt đầu. Nếu vì bất kỳ lý do gì, việc cá cược sau khi một hoạt động hoặc sự kiện bắt đầu (ngoại trừ cá cược vòng tròn trực tiếp trên trang web) và nó vô tình được chấp nhận, miễn là kết quả cuối cùng chưa được thông báo và không có thí sinh / đội nào có được lợi thế (ví dụ: Ghi bàn, đối thủ được cho là rời khỏi trò chơi, v.v.), cá cược sẽ vẫn có hiệu lực. Nếu kết quả của sự kiện / sự kiện đã được công bố, bất kể thắng thua, trang Game Thần Tài có quyền hủy đặt cược. Đối với tranh cãi về thời gian đặt cược, sẽ được xử lý theo biên bản giao dịch. Trừ khi có chỉ định khác, nếu không, thời gian được chỉ định trên tất cả các trang web và / hoặc nhân viên của trang Game Thần Tài là theo giờ Đông Mỹ.
 9. Cược trong trận – Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng cá cược được thực hiện sau khi sự kiện / hoạt động được thông báo, hoặc sau khi các thí sinh hoặc đội được chọn đã dẫn trước (ví dụ: Ghi bàn, đối thủ được cho là rời khỏi trò chơi, v.v.), bất kể thắng thua, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.
 10. Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể xác minh kết quả của một tỷ lệ chấp cụ thể (ví dụ: Do mất hình ảnh trực tiếp), thì tất cả các cược sẽ bị hủy, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.
 11. Nếu khách hàng hướng dẫn không rõ ràng, Game Thần Tài có quyền chia nhỏ số tiền đặt cược theo nhiều kết quả có thể xảy ra. Nếu không thể tách được thì Game Thần Tài có quyền hủy toàn bộ tiền cược. Trong tình huống này, quyết định của Game Thần Tài sẽ là quyết định cuối cùng.

D. Sử dụng trang web

I. Thông tin và nội dung

 1. Thông tin được cung cấp bởi trang web (Bao gồm kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách giải đấu, tỷ lệ cược và dữ liệu cá cược) sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn, nghiêm cấm in lại những thông tin đó hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho việc cung cấp không bị gián đoạn thông tin đó, tính chính xác của nó hoặc việc sử dụng thông tin. Thông tin đó không thể được coi là một gợi ý hoặc chương trình khuyến nghị, và được cung cấp cho khách hàng chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Bạn không thể hoàn toàn tin tưởng vào những thông tin này trong quá trình cá cược, và rủi ro khi cá cược là do bạn tự chịu.

II. Thiết bị của bạn

 1. Thiết bị máy tính hoặc thiết bị di động và kết nối mạng của bạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và / hoặc hoạt động của trang web. Trang Game Thần Tài không thể đảm bảo rằng trang web có thể chạy chính xác, hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi trang Game Thần Tài sẽ không chịu bất kỳ sự can thiệp nào. Bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào do thiết bị, kết nối mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng / truyền thông của chính bạn gây ra (Ví dụ: Bạn không thể đặt cược hoặc không thể xem hoặc nhận thông tin về một sự kiện cụ thể), Game Thần Tài không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 2. Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm cá cược “Game Thần Tài trên thiết bị di động” (bao gồm cả tải xuống phần mềm) để đặt cược, Game Thần Tài sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát dữ liệu nào đối với thiết bị di động do khách hàng cài đặt phần mềm và cũng sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc gọi, dữ liệu hoặc các khoản phí khác phát sinh khi sử dụng phần mềm.

III. Chính sách Sử dụng

 1. Khách hàng chỉ có thể sử dụng trang web và các sản phẩm của trang Game Thần cho mục đích cá cược vào các sự kiện thể thao và / hoặc các sản phẩm trò chơi.
 2. Nếu khách hàng có hành vi gian lận, không trung thực khi sử dụng trang web hoặc sản phẩm của trang Game Thần Tài, Game Thần Tài sẽ giữ lại tiền của bất kỳ khách hàng nào nằm trong danh mục này. Mọi khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hành vi gian dối, không trung thực của khách hàng do khách hàng tự chịu trách nhiệm.

IV. Các vấn đề về phần mềm và kỹ thuật

 1. Để có thể sử dụng một số sản phẩm có sẵn trên trang web, bạn có thể cần tải xuống một số phần mềm (Ví dụ: cần sử dụng trò chơi sòng bạc Flash player). Ngoài ra, một số nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung của sản phẩm của họ. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba này, không sử dụng phần mềm của bên thứ ba có liên quan. Game Thần Tài không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ phần mềm của bên thứ ba.
 2. Bạn chỉ được phép sử dụng sản phẩm trên trang web cho mục đích của nó, và sử dụng bất kỳ và tất cả phần mềm được cung cấp cho bạn thông qua trang web.
 3. Theo các quy định sau đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng đối với phần mềm liên quan, nhưng mục đích được giới hạn trong việc sử dụng các sản phẩm trên trang web (bao gồm cả sòng bạc trực tuyến).
  • (a.) Bạn không được: (i) Cài đặt hoặc tải phần mềm trên máy chủ hoặc thiết bị nối mạng khác, Hoặc thực hiện các biện pháp khác để cho phép lấy phần mềm từ bất kỳ hình thức “diễn đàn”, dịch vụ trực tuyến, quay số từ xa hoặc mạng nào được mở cho bất kỳ người nào khác; (ii) Để sao chép, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sao chép giấy phép sử dụng Phần mềm, hoặc để tạo hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm (Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này) hoặc tạo hoặc phân phối các bản sao của phần mềm ; (iii) Nhập, truy cập hoặc cố gắng truy cập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua Hệ thống bảo mật trang Game Thần Tài hoặc bằng bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Trojan và các thiết bị tương tự) để can thiệp vào các sản phẩm hoặc trang web có liên quan hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ các thay đổi đối với Phần mềm và / hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào của Phần mềm; hoặc (iv) Sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào có sẵn trực tuyến hoặc ở định dạng điện tử. Hơn nữa, trừ khi được chấp thuận bởi luật hiện hành của chương trình máy tính (bao gồm cả những chương trình được cho phép rõ ràng trong phần 296A (1) hoặc 50 (B) 2 của Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988), bạn sẽ không: (a) Dịch phần mềm, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, lắp ráp ngược, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm, hoặc sửa đổi phần mềm sang các dạng khác; hoặc (b) Thiết kế ngược, lắp ráp ngược, lắp ráp ngược, sửa đổi, điều chỉnh, dịch thuật, hoặc bất kỳ nỗ lực nào để khám phá mã nguồn phần mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm.
  • (b.) Bạn không có quyền sở hữu phần mềm. Phần mềm cho trang Game Thần Tài hoặc của nhà cung cấp bên thứ ba (“Nhà cung cấp phần mềm”) giữ quyền sở hữu và tài sản độc quyền của nó. Bất kỳ phần mềm và tài liệu liên quan nào đã được cấp phép sử dụng tại trang Game Thần Tài đều là tài sản thuộc sở hữu của Nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Việc bạn sử dụng Phần mềm không mang lại cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Phần mềm.
  • (c.) Việc cung cấp phần mềm sẽ tuân theo nguyên tắc “hiện trạng”, không có bảo đảm, điều kiện, lời hứa hoặc đại diện, dù được diễn đạt hay ngụ ý, bằng văn bản hay cách khác. Trang Game Thần Tài (không bao gồm tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm ngụ ý (bao gồm mọi thương mại, bảo hành và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào). Trang Game Thần Tài không đảm bảo những điều sau: (i) Phần mềm sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn;
  • (d.) Trong trường hợp xảy ra lỗi giao tiếp hoặc hệ thống liên quan đến việc thiết lập tài khoản hoặc hiệu suất hoặc thành phần khác của phần mềm, Trang Game Thần Tài và nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về lỗi đó. Trang Game Thần Tài có quyền để xóa tất cả các sản phẩm có liên quan khỏi trang web trong trường hợp có lỗi đó và thực hiện bất kỳ hành động nào khác để khắc phục lỗi đó.
  • (e.) Theo đây, bạn xác nhận việc sử dụng phần mềm của bạn không thuộc quyền kiểm soát của trang Game Thần Tài . Bạn chịu trách nhiệm về Tải xuống và sử dụng phần mềm do bạn tự chịu rủi ro. Trang Game Thần Tài sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bạn chấp nhận và / hoặc sử dụng Phần mềm.
  • (f.) Phần mềm có thể chứa bí mật và va thông tin bí mật đáng tin cậy cho các nhà cung cấp phần mềm và / hoặc trang Game Thần Tài.
 4. Mặc dù Game Thần Tài cố gắng đảm bảo rằng trang web cung cấp dịch vụ 24 giờ, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web không thể được sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi hoặc chỉnh sửa, sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Trang web đối với nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm (bao gồm cả quyền truy cập của bạn vào Trang web).
 5. Bạn không thể lạm dụng trang web bằng cách đưa vi rút, Trojan, sâu, bom logic hoặc nội dung độc hại hoặc kỹ thuật nguy hiểm khác. Đặc biệt, bạn không thể truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của trang web hoặc các trang web; bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào lưu trữ trang web; Bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp trang web; Hoặc bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc trang web nào do bên thứ ba sở hữu hoặc sử dụng. Bạn không thể sử dụng một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán để tấn công trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc nội dung nguy hiểm tiềm ẩn khác (có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc nội dung độc quyền khác của bạn khi bạn sử dụng Trang web hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào khi tải xuống nội dung).

V. Nội dung của bên thứ ba

 1. Trang Game Thần Tài nhận nguồn cấp dữ liệu, nhận xét và nội dung từ một số nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung để sử dụng các đóng góp, nhận xét và nội dung của họ. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện có liên quan của bên thứ ba, không sử dụng nguồn cấp dữ liệu, nhận xét và nội dung có liên quan.
 2. Trang Game Thần Tài không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ đóng góp, nhận xét và nội dung nào của bên thứ ba.
 3. Điều khoản và Điều kiện của Người dùng Cuối để Sử dụng Đóng góp, Đánh giá và Nội dung của Racing UK được nêu trong Phụ lục 3 của Điều khoản và Điều kiện này.
 4. Trang Game Thần Tài không cho phép bất kỳ nhân viên nào của mình, bất kỳ chi nhánh nào với nhân viên của họ hoặc bất kỳ chi nhánh nào khác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (như được xác định bởi trang Game Thần Tài ) có nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho dịch vụ trang Game Thần Tài trên bất kỳ điểm chấp nào hoặc giải đấu. Nếu các cược như vậy đã xảy ra, Game Thần Tài sẽ hủy bất kỳ cược nào theo quyết định của riêng mình.
 5. Nếu trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba, thì các liên kết này (nếu có) chỉ đóng vai trò tham khảo.

VI. Lỗi

 1. Game Thần Tài không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào liên quan đến cược, bao gồm: (i) trang Game Thần Tài hiển thị tỷ lệ / điểm / tổng điểm / số tiền cược kết thúc có liên quan do nhầm lẫn; (ii) trang Game Thần Tài chấp nhận cược sau khi kết thúc hoặc tạm dừng chấp; (iii) trang Game Thần Tài tính toán sai hoặc thanh toán số tiền quyết toán; hoặc (iv) Bất kỳ lỗi nào trong bộ tạo số ngẫu nhiên hoặc bảng thanh toán được bao gồm hoặc sử dụng trong bất kỳ trò chơi hoặc sản phẩm nào.
 2. Tỷ lệ cược không chính xác – Trước khi sự kiện bắt đầu, đang diễn ra hoặc sau sự kiện, nếu có sai sót rõ ràng, thì tất cả các cược vẫn có hiệu lực và sẽ được thanh toán theo trang Game Thần Tài sau khi thay đổi tỷ lệ cược. Nếu tỷ lệ cược sau khi sửa đổi được coi là nhỏ hơn 1.001, đặt cược sẽ được tính là không hợp lệ.
 3. Tổng số / cược / chênh lệch / chấp / tổng điểm không chính xác – Trước khi bắt đầu sự kiện, đang diễn ra hoặc sau khi sự kiện diễn ra, nếu có sai sót rõ ràng, tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ và sẽ được giải quyết sau khi thay đổi Thành , đặt cược, chênh lệch, chấp hoặc tổng điểm do trang Game Thần Tài thực hiện. Với các trường hợp ngoại lệ sau:
  • i) Khi tỷ lệ cược sửa đổi được coi là thấp hơn 1.001, đặt cược sẽ được tính là không hợp lệ.
  • ii) Trong bất kỳ đặt cược nào được thực hiện với số cược, cá cược, tỷ lệ chênh lệch, tỷ lệ chấp hoặc tổng điểm chấp, nếu kết quả đã được biết tại thời điểm cá cược, thì đặt cược đó sẽ được tính là không hợp lệ.
 4. Số tiền “Kết thúc Cược” không chính xác – Trước khi bắt đầu sự kiện, đang diễn ra hoặc sau khi sự kiện diễn ra, tất cả các cược đã được khách hàng đóng nhưng số tiền “kết thúc cược” không chính xác và sẽ được thanh toán lại trong theo đúng số tiền, ngoại trừ kết quả cược rõ ràng, các cược đó sẽ bị coi là không hợp lệ.
 5. Nếu có đủ thời gian trước khi trò chơi bắt đầu, Game Thần Tài sẽ cố gắng liên hệ với khách hàng và cho phép khách hàng hủy các cược tương ứng, theo quyết định riêng của họ.
 6. Sự kiện sai – Nếu người chơi hoặc đội sai được báo cáo trong một sự kiện thể thao, thì tất cả các cược sẽ được tính là không hợp lệ và trang Game Thần Tài có toàn quyền quyết định.
 7. Người chơi sai – Nếu có báo cáo người chơi sai trong bất kỳ trận đấu hoặc sự kiện nào, thì cược tương ứng cho người chơi đó sẽ trở nên không hợp lệ; Các cược cho những người chơi khác cũng có thể bị coi là không hợp lệ và trang Game Thần Tài sẽ có toàn quyền quyết định về vấn đề đó.
 8. Cược trì hoãn – Nếu vì bất kỳ lý do gì, các giải đấu trước vô tình được chấp nhận sau khi bắt đầu cuộc thi hoặc sự kiện, các cược tương ứng sẽ được thanh toán như sau:
  • i) Nếu sự kiện thể thao và điểm chấp bao gồm cả cá cược trong trận, thì đặt cược sẽ đặt theo tỷ lệ cược sau khi thay đổi cược (Nếu tỷ lệ cược sửa đổi được coi là dưới 1.001, đặt cược sẽ được tính là không hợp lệ), trừ khi kết quả đã được công bố rõ ràng, các cược đặt trong trường hợp này sẽ bị coi là không hợp lệ.
  • ii) Nếu sự kiện thể thao hoặc điểm chấp không bao gồm cá cược trong trận, thì miễn là người chơi hoặc đội được chọn không có được lợi thế đáng kể (ví dụ: Ghi bàn, đối thủ được cho là rời khỏi trò chơi, v.v.), thì cá cược đó vẫn sẽ có giá trị. Nhưng nếu lợi thế đáng kể đã xuất hiện, bất kể cược thắng hay thua, Game Thần Tài có quyền hủy bỏ tất cả các cược. Bất kỳ kết quả trận đấu nào có cá cược rõ ràng (bao gồm cả cá cược trong trận) sẽ bị coi là không hợp lệ.

VII. Những người khác

 1. Game Thần Tài chủ động theo dõi lượng truy cập vào trang web của mình. Game Thần Tài có quyền giữ toàn quyền quyết định chặn truy cập vào trang web khi phát hiện thấy hoạt động tự động hóa hoặc hoạt động của rô bốt.
 2. Do quyền hạn nhất định, trang Game Thần Tài có quyền hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một số phần của trang web.
 3. Trang Game Thần Tài có thể không cung cấp sản phẩm của chúng tôi do cập nhật hoặc bảo trì hệ thống.
 4. Trang web có thể hoàn toàn hoặc một phần không có sẵn để sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào do việc bảo trì và / hoặc bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa chữa nào được thực hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi